Subtitles for Florida Georgia Line - H.O.L.Y.

97,099,785   463,546   36,424  
  Pause sub
♪ Kana zuva asiya uye chando akasvika ♪
♪ Uye denga akafunga chete kuuya mvura ♪
♪ Ndakagara murima zvose yakaputsika ♪
♪ ndisingakwanisi kuwana zuva handina kunzwa oga ♪
♪ Never raireva kuchema, akatanga kurasikirwa netariro ♪
♪ Asi zvimwe mwana iwe dzakapasanura napakati uye akandiponesa ♪
♪ Uri mutumwa, ndiudzei haumbonyatsovi vachisiya ♪
♪ Nokuti uri chinhu chokutanga Ndinoziva ndigotenda ♪
♪ Uri MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE ♪
♪ Ndiri yakakwirira pamusoro unokudai High pamusoro unokudai ♪
♪ Uri MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE ♪
♪ Ndiri yakakwirira pamusoro unokudai High pamusoro unokudai ♪
♪ makaita mazuva chakajeka kubva pazvakanga usiku ♪
♪ Uri erwizi apo ndakabhabhatidzwa ♪
♪ Kucheneswa pamadhimoni vakanga kuuraya rusununguko rwangu ♪
♪ Regai akarara iwe pasi, ndipei kuti Ya ♪
♪ Ibvai kuimba mwana, hareruya ♪
♪ Tichasvika kuva inoorora, tinenge pamusoro Heaven ♪
♪ Uri mutumwa, ndiudzei haumbonyatsovi vachisiya ♪
♪ Nokuti uri chinhu chokutanga Ndinoziva ndigotenda ♪
♪ Uri MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE ♪
♪ Ndiri yakakwirira pamusoro unokudai High pamusoro unokudai ♪
♪ Uri MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE ♪
♪ Ndiri yakakwirira pamusoro unokudai High pamusoro unokudai ♪
♪ Ini havadi nyeredzi Honzeri imi zvivhenekere kwandiri ♪
♪ Kufanana moto mukati mutsinga dzangu Muri kufarisisa yangu ♪
♪ Muri kufarisisa wangu ♪
♪ Uri MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE ♪
♪ Ndiri yakakwirira pamusoro unokudai High pamusoro unokudai ♪
♪ Uri MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE, MUTSVENE ♪
♪ Ndiri yakakwirira pamusoro unokudai High pamusoro unokudai ♪
♪ Ndimi kuporesa maoko apo richishandiswa kurwadzisa ♪
♪ Uri kuchengetedza nyasha dzangu, muri mhando yangu muchechi ♪
♪ Muri VATSVENE ♪

Share this subtitle


Description

“H.O.L.Y.” is on FGL’s latest release DIG YOUR ROOTS. Click here: http://smarturl.it/DigYourRoots

Music video by Florida Georgia Line performing H.O.L.Y.. (C) 2016 Big Machine Label Group, LLC

http://vevo.ly/IAnkaR