Subtitles for TRINITI COMMUNICATIONS A PERFECT BUSINESS OPPORTUNITY FOR YOUR PLAN B GET PAID ON WIRELESS AND IPTV

  Pause sub
ഇവിടെ
നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കാണാൻ
ആഴ്ച
ഉത്തരം അതെ എങ്കിൽ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന
അതെ പണം റോക്കറ്റുകൾ ആണ്
റിയാലിറ്റി ചിന്തിക്കുക
റിയാലിറ്റി കാരണം തീർച്ചയാണ്
നിങ്ങൾ deaconess
പടർത്തുകയും
കിഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽ
നിങ്ങൾ ആഴ്ച താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഇടം
മറ്റാരെയെങ്കിലും
സുരക്ഷിത തിങ്ക്
ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് യുദ്ധം
ഓപ്ഷൻ
സാധ്യതകൾ ആക്കും
അധിക ജൂനിയർ 30
നിങ്ങളെ
നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞില്ല
ഈയിടെയായി സമ്മതിക്കുന്നു
ചില തളിക്കുക
സി
ഞാന് എന്താണ്
വിപണി പണം വരുമ്പോൾ
ഓപ്ഷൻ ആരംഭ കോഴ്സ്
പോലീസും സിസ്റ്റം സ്പേസ്
തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു ശതമാനം ശബ്ദമാണ്
ബിസിനസ്സ് ആദ്യ വർഷം പോകുന്നു ബിസിനസുകൾ
കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും
തെരുവ് നിങ്ങളോടു
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന
ആ ആളുകൾ
ചൊവ്വാഴ്ച
ജനം മെഴ്സിഡസ് സാധ്യതകൾ
നിങ്ങളെ
ഈ രാജ്യം 3 ആയിരുന്നു
ചെറിയ റിസ്ക്കുകൾ
ആകുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം
അവസാനത്തെ
കഴിയുമെന്ന്
30
ഏത് മിക്സ്
ആറ്
മാറ്റങ്ങൾ
നിങ്ങൾ
തീരുമാനിക്കുക
എന്ത് സമയം
ഉപയോഗം
നിങ്ങളെ

Share this subtitle


Description

http://triniticomm.com/mybiz70040 Get Paid On Wireless Bills Get on Paid IPTV Future of Television This is your PLAN B! 2011 will be a monumental year for Triniti Communications and those of you who express your absolute allegiance to the most blessed and promising income opportunity ever created. The economy will have no impact on you. The stock market will have no impact on you. The job market will have no impact on you. Fear and uncertainty will no longer have dominion over your life. You can finally be set free from the financial system that you have been brainwashed to be dependent upon. But, in order for all of this to be true, you must change YOU first. You must change your perspective. You must change your habits. You must BELIEVE in Triniti Communications and you must BELIEVE in yourself and your natural given ability

HILRY THOMAS
504-329-4519