Subtitles for TRINITI COMMUNICATIONS A PERFECT BUSINESS OPPORTUNITY FOR YOUR PLAN B GET PAID ON WIRELESS AND IPTV

  Pause sub
અહીં
જુઓ જો તમે તમારી નોકરી ગુમાવી
સપ્તાહ
જો જવાબ હા છે
માંગો છો
હા પૈસા આ રોકેટ છે
વાસ્તવિકતા માત્ર લાગે છે
વાસ્તવિકતા ખાતરી છે, કારણ કે
તમે deaconess
જયારે
બાળકો વિભાગ
તમે સરખામણીમાં સપ્તાહ
જગ્યા
કોઈ બીજા
સુરક્ષિત લાગે
કોઈને તમે લડવા
વિકલ્પ
તકો બનાવવા
વધારાની જુનિયર 30
તમે
હંમેશા કરી શકે
તાજેતરમાં સંમત
કેટલાક છંટકાવ
સી
અને શું ધારી
જ્યારે બજારમાં નાણાં
વિકલ્પ શરૂઆત અલબત્ત
પોલીસ અને સિસ્ટમ જગ્યા
પંચાણુ ટકા જેવી લાગે છે
પ્રથમ વર્ષે બિઝનેસ રહ્યું ઉદ્યોગો
અલબત્ત તમે કરી શકે છે
સ્ટ્રીટ તમને
આ ક્રિયાઓ
એક બિઝનેસ શરૂ
તે લોકો
મંગળવારે
લોકો મર્સિડીઝ તકો
તમે
આ દેશમાં 3 હતી
નાના જોખમો
છે
તમારા પોતાના
છેલ્લા
તરીકે હોઈ શકે છે
30
જે મિશ્રણ
ફેરફારો
તમે છો
નક્કી
કયા સમયે
વાપરવુ
તમે

Share this subtitle


Description