Subtitles for Bob The Train | Alphabet Adventure | | Children English Learning Videos | Songs For Kids To Sing

  Pause sub
הו היי ילדים אני בוב היום אנחנו הולכים ללמוד את אלפבית היא האות הראשונה
אנחנו צריכים למצוא בוא נלך ולמצוא הילדים האם אתה יכול לראות
הוא מתחבא מאחורי המנורה פוסט
היי בוב היי האם תצטרף אלי
כן בוב
מה אתה עושה שם למעלה להיות שלי חיפש אותך והריהו לפניכם
להסתכל לילדים יש C הוא נראה שהוא הולך לאנשהו
אני בוב אני רואה לאן אתה הולך אני הולך לפרק
למה שלא תצטרף אלינו במקום בסדר
מה אתה עושה מאחורי נגררת לשחק להסתיר ותראה
שתצטרף אותי לסיבוב כיף
אני דואר כוח שאתה היית רוצה להצטרף אלינו
היי בוב אני בסדר תודה כן אני אשמח להצטרף אליכם ילדים
מה זה הו, אלוהים שלי זה f
היי בוב i G
לאן אתה הולך ביי ביי
אני הולך לפגוש אה ללכת
IH לי בוב גרם בואו להצטרף בוב
כן ילדי האותיות הבאות הן I ו- J
אנחנו מחכים לאוטובוס הישן לקחת אותנו אל האיים הצפים
אני הולך אל האיים הצפים לשניכם להצטרף אלינו
הילדים להסתכל k הוא על הנדנדה
בוב אני יכול להצטרף לחברים שלי I ו- J
כן כן בשבילי
אתה רוצה לבוא למלחמה
אני מה אתה עושה
אני בוב אני הולך הביתה למה שלא תצטרף אלינו במקום
כן אני ולמה הו אני בוב
ואני p איפה ש היי בוב
אני מנסה למצוא q אתה יכול לעזור לי למצוא Q שבו Q מסתתר מאחורי
בַּיִת
להסתכל לילדים
יש ים שאני בוב
אני מחכה IT
אתה הולך איפשהו היי בוב אני הולך לעיר לפגוש אותך ואנחנו
בואו נלך לפגוש אותך ולקרוא יחד
היי U ו- V תבואי איתי לפגוש w
כן אנחנו הולכים לי לדעת מתי אתה בוא נלך יחד
היי w
אני בועה אני מחכה חבריי ד לי ואתה ראית אותם
כן הם סיפון
למה אתה לא להצטרף אליהם
להסתכל על כל החברים שלי אנחנו יכולים להצטרף אליהם כדי בוב
כן x y & Z זה היה כיף לראות אותך בפעם הבאה
כֵּן

Share this subtitle


Description