Pause sub
ਇੱਥੇ Haha ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਵਾਕਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ guys ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਨ
ਸਿਰਫ ਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਐਮੀ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ
ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ
ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜ ਵੀ ਬਦਲਣੇ
ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵਿੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੂਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਠੇ l'objet ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੈਚਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਪਾਸ
ਅਤੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਕੋਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ 40 snowless ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬਾਰੇ rookies ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਸਭ-ਵਿੱਚ-ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ 4404 ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ
ਥਕਾਵਟ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ
grammys ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ
ਬਦਲੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਯੂਹੰਨਾ Bianco ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਜੋਰ੍ਜ੍ਟਾਉਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ
ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 2014 ਦੀ ਪਤਝੜ ਇਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ
ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰੋ ਉਸ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਮਾਊਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੱਧ ਹੋਰ Lisa Chapman ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ JFK ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਛੋਟੇ ਲੋਕ OJ 10 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲੀ
ਇਸਿੈਕਮਿ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ
ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ YouTube ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾ
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 2000 ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਨ ਜਾਨ Johnstone ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
2000 bitsy ਜੱਥਾ ਇਸੇ ਠੀਕ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੇਖਣ ਦਿਉ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ
ਬਾਰੇ
ਪਤਝੜ ਤਿਮਾਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ
ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਮੈਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਸੀਮ Foyles ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦੀ ਹਾਰਡ
ਖੇਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਨਵ ਹੈ
Amanda ਮਲਬੇ ਅਤੇ 1300 ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਹਨ
ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
Midwest ਕਿੱਲ Montage ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਵਰਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਦੀ ਖੇਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ
ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਸ dude ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ
ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਵਰਤੋ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸੋਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਰਿਹਾ
ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਨ੍ਦੇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਉ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੂਨਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ
UC ਸੰਤਾ ਕ੍ਰੂਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ
goddaughter ਬਦਲਾਅ
ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕੋਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਇਸੇ ਸਹੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ
ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੀ
ਖੇਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਘਰ ਕਰਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੋ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਜਾਓ-ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਹੈ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਚਲਾ
ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਇੱਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ
120 ਅਤੇ 180 ਗਿਬਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਤਾਬ ਯਾਕੂਬ ਮੈਡਿਸਨ Wis ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੱਜੇ ਜਾਰਜ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਬੀਮਾਰ ਬਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ
skillz ਕੋਚ
Minnesota ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਰਦੇ
ਇੱਕ ਨਕਦ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਾ ਅਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ
ਹੁਣ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ guys ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਕਾਈਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ am ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ GPA ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਦੋਨੋ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੜੀ ਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦੇ ਜ ਪਤਾ ਹੈ
ਸਟੀਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੰਗੇ ਉਥੇ ਸਾਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਨਰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਾਰ ਉਥੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਵੇਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਸਟੇਡ ਇਸ ਨੂੰ ਜ ਖਤਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ 'ਤੇ bitch ਵਿਚ ਖੇਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਇੱਕ' ਤੇ ਸਨਓਤਾ
ਸੱਜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੈ' ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ sconce ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ

Share this subtitle


Description

Shaundi Goins the reigning World Champion Life Strategist Coach, and the Program Advisor for the John F. Kennedy University's MA Sport Psychology Program, giving out awards to his MA Sport Psychology students at the 2016 Town Hall Meeting.

I was taught a long time ago by a multi-millionaire mentor coach that an hour of personal development per day keeps poverty away! If you spend one hour (JUST ONE HOUR PER DAY PEOPLE) working on you consistently, then my friends in one year your life will never be the same!

This is my story and I'm here today to help you get a breakthrough in your life!

General Info: www.facebook.com/coachshaundigoins
FREE 2 Hour Complimentary Life Strategy Sessions
Schedule Your Complimentary Session TODAY:
http://www.shaundigoins.com