Pause sub
त्याला जागे जाऊ
रायन रायन मी काय येथे प्रती पाहू आपण एक आश्चर्य आहे
तुला काय दिसते
तुम्ही मुक्त निव्वळ होय
होय आपण जाऊ
करू क्षणात
आपले स्वागत आहे सर मी माझ्या जेवणाचा आनंद
की आत काय आहे ते आहे
काय चाललंय
होय
येथे झोपणे
होय
घट्ट झोप की तो आहे
ते काय आहे
कसे
होय
व्वा
होय
एक
होय
व्वा त्या प्रचंड आहेत
मला थोडे करा
अहो आकाशात चमकणारी वीज
काय
पूर्ण सर्व लोकांना त्यांना वाईट ठीक च्या
होय
वा वा
मला आणि विनाकारण सर्व आहे की एक अधिक नियंत्रित बुरसटलेल्या विचारांची drawlight
होय
ते काय आहेत disney कार केवळ aaka मीटर खूप आहे की
आपल्या हाताचे बोट परत वि तर
स्मित हल्ला
होय
हलवा
होय
शाखा
मी इथं डेव्हॉन याचा अर्थ असा
होय
आम्ही येथे
नाही, नाही, आणि आपण विश्रांती अधिक राक्षस इच्छित
ठराविक
होय
राक्षस आणि
मी विसरू नका
हा हा होय तो ओपन
तुला काय दिसते पाहू
होय

Share this subtitleDescription