Pause sub
ໃຫ້ໄປ wake ເຖິງເຂົາ
Ryan Ryan ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມແປກໃຈສໍາລັບທ່ານສິ່ງທີ່ໃຫ້ເບິ່ງໃນທີ່ນີ້
ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ
ແລ້ວທ່ານສຸດທິເປີດ
ແລ້ວໃຫ້ໄປ
ໃຫ້ crack
ເວົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກດ້ານອາຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນພາຍໃນທີ່
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ແລ້ວ
ນອນຢູ່ໃນທີ່ນີ້
yes
ນອນໃກ້ຊິດວ່າມັນ
ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ
ວິທີການ
ແລ້ວ
wow
ແລ້ວ
ຫນຶ່ງ
ແລ້ວ
wow ຜູ້ທີ່ມີ huge
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພຽງເລັກນ້ອຍ
hey ຟ້າຜ່າ
ແມ່ນ​ຫຍັງ
outright ທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ ok ຜິດ
ແລ້ວ
whoa
drawlight ຂ້າພະເຈົ້າແລະ rusty ການຄວບຄຸມຫຼາຍທີ່ທັງຫມົດສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫລວ
ແລ້ວ
ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງ disney ລົດແມັດ aaka ແຕ່
ຖ້າຫາກວ່ານິ້ວມືຂອງທ່ານກັບຄືນໄປບ່ອນ vs
ການໂຈມຕີ smile
ແລ້ວ
ການເຄື່ອນໄຫວ
ແລ້ວ
ສາຂາ
ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ Devon ໃນທີ່ນີ້
ແລ້ວ
ພວກເຮົາມີຢູ່ທີ່ນີ້
ບໍ່ມີບໍ່ມີແລະທ່ານຕ້ອງການຍັກໃຫຍ່ຫຼາຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
ປົກກະຕິ
ແລ້ວ
ຍັກໃຫຍ່ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ລືມ
ແລ້ວ haha ​​ເປີດມັນເປີດມັນ
ເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ
ແລ້ວ

Share this subtitle


Description

Come join Ryan as he open a Disney Pixar Lightning McQueen MEGA GIANT EASTER EGG SURPRISE filled with cars and planes toys for kids such as remote control racing cars lighting McQueen , remote control Dusty Planes, cars micro drifters, so much die-cast cars such as Tow Truck Mater, Mack the Truck, Shu Todoroki, Sally, Filmore and so much!!! Also include Disney Planes toys Dusty!! This is a great kids video for surprise eggs fans!
More Surprise Giant eggs opening!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLasCX3wfxLR3i7mgt77pLWi82I7u37MT5