Subtitles for Metallica - Nothing Else Matters [Official Music Video]

  Pause sub
Շատ մոտ, անկախ հեռավորությունից
Ես ասում եմ այն, որ ներքեւից իմ սրտում
Վստահ ով ենք մենք հավերժ
Բան հարցեր
Ոչ ոք Asarah այնպիսի չափով է
Life մերը, մենք ապրում ենք մեր յուրովի
Բոլոր այդ խոսքերը, ես չեմ, պարզապես ասել, որ այն (բայց Aniha)
Բան հարցեր
Looking for վստահության, եւ ես գտնում եմ ձեզ
Ամեն օր մեզ համար մի նոր բան
Մեր միտքը բաց է տարբեր տեսլականով
♪ չի xi մնացածն էլ
♪ օրերին ես չէի մտածում, թե ինչ են նրանք անում
♪ օր ես չեմ մտածում է իմանալ
♪ Բայց ես գիտեմ,
♪ շատ մոտ, անկախ հեռավորության վրա
♪ Ես ասում եմ այն, իմ ամբողջ սրտով
Forever վստահելով ով ենք մենք
♪ չի xi մնացածն էլ
♪ օրերին ես չէի մտածում, թե ինչ են նրանք անում
♪ Ես չէի մտածում, քանի որ նրանք գիտեին, օր
♪ Բայց ես գիտեմ,
♪ չի Asarah մեկը այս դասի ներառյալ
♪ կյանքը մեր թագավորին, որ մենք ապրում ենք մեր յուրովի
♪ բոլոր այդ խոսքերը, ես չեմ, պարզապես ասել, որ այն (բայց Aniha)
♪ ոչինչ ուրիշ հարցեր
♪ նայում վստահության համար եւ ես գտնում եմ ձեզ
♪ ամեն օր է մեզ համար, մի նոր բան
♪ Akqlna բաց տարբեր տեսլականն
♪ չի xi մնացածն էլ
♪ օրերին ես չէի մտածում, թե ինչ են նրանք ասում,
♪ Ես չէի մտածում, օրեր, այդ թվում `նկարչություն
♪ օրերին ես չէի մտածում, թե ինչ են նրանք անում
♪ Ես չէի մտածում, քանի որ նրանք գիտեին, օր
♪ Ես գիտեմ, այո!
♪ շատ մոտ, անկախ հեռավորության վրա
♪ Ես ասում եմ այն, որ ներքեւից իմ սրտում
Մենք համոզված ենք, որ պետք է լինի, ով ենք մենք
♪ Nope, ուրիշ ոչինչ հարցեր
♫ լավագույն մաղթանքներով եւ կանխավ շնորհակալություն հայտնում դիտելու ♫

Share this subtitle


Description

Official Music Video for Metallica's "Nothing Else Matters"

Download the full "Metallica" album here: http://smarturl.it/metallicaalbum

SONG FACTS:
Singer and rhythm guitarist "James Hetfield" wrote this song while he was on the phone with his girlfriend at this time. Since he held the phone with one hand, he plucked the four open strings of a standard E-minor chord with the other, which eventually made up the first two bars of the song. The lyrics were also dedicated to his girlfriend, which talk about being "so close, no matter how far", indicating the bond they shared even when Hetfield was on tour. Initially, the song was not meant to go on the album, and Hetfield had written it for himself, but only after drummer Lars Ulrich heard it was it considered for the record.

This is one of the few Metallica songs where James Hetfield played the guitar solo rather than Kirk Hammett.

Hetfield explained this song to Mojo magazine December 2008. Said the Metcallica singer: "It's about being on the road, missing someone at home, but it was written in such a way, it connected with so many people, that it wasn't just about two people, it was about a connection with your higher power, lots of different things."
Hetfield added: "I remember going to the Hell's Angels Clubhouse in New York, and they showed me a film that they'd put together of one of the fallen brothers, and they were playing Nothing Else Matters. Wow. This means a lot more than me missing my chick, right? This is brotherhood. The army could use this song. It's pretty powerful."

Hetfield told Mojo that after penning this love ballad, he was initially concerned about playing it to the rest of the band. He explained: "At first I didn't even want to play it for the guys. I thought that Metallica could only be the four of us. These are songs about destroying things, head banging, bleeding for the crowd, whatever it is, as long as it wasn't about chicks and fast cars, even though that's what we liked. The song was about a girlfriend at the time. It turned out to be a pretty big song."