Subtitles for 2012 SEMA VPG Auto MV-1 Mobility Vehicle DOT certified ADA compliant

  Pause sub
hey youtube ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ມັນ
SEMA 2012 at em
ຫນຶ່ງການເຄື່ອນໄຫວຍານພາຫະນະ 1 du ໂດຍອັດໂນມັດ PG d. com
ມັນເປັນຍານພາຫະນະທັງຫມົດຖ່ານກ້ອນໃຫມ່ທີ່ເຮັດຢູ່ທີ່ນີ້ໃນສະຫະລັດ
ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນເປັນຍານພາຫະນະການປ່ຽນແປງມັນຈະຖືເຖິງຜູ້ໂດຍສານຫົກ
ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຄື່ອງປັບອາກາດຈາກທັງສອງນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່
ຜູ້ໂດຍສານຫລັງແລະການສູນເສຍຈະສູງຫຼືສິ່ງໃດແດ່
ram ໄດ້ປິດບັງຖານະເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຊັ້ນເຊັ່ນການສັກຢາຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ
ແລ້ວ
ພວກເຮົາກໍາລັງຕົວຈິງ gonna ໄດ້ຮັບການສາທິດອັນເຕັມທີ່ຂອງ ramp ມາໃນແລະອອກ
ຍັງສູງຂອງຫ້ອງການຄວບຄຸມລະດັບຄວາມສູງພ້ອມແລ້ວໃຫ້ເຮັດການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ
ຫນຶ່ງສໍາພັດຫຼືທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມັນຂຶ້ນກັບຮູບແບບ pencil ໄດ້
ດັ່ງນັ້ນສໍາລັບ cleats ຄືກັບທີ່ທ່ານຕ້ອງຖືມັນເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ແຕະຕ້ອງມັນ
ປະຕິບັດເຂົ້າໄປໃນສິດ somebody, ພວກເຮົາບໍ່ມີຫນຶ່ງສໍາຜັດສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ
ມັນມາແລ້ວເຮັດ
ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ຫນຶ່ງໃນນີ້ແມ່ນ
Wow ເຖິງແມ່ນວ່າມີລາງລົດໄຟຂ້າງທີ່ມາເຖິງ
ມັນໄດ້ຮັບກັບຄວາມສູງດັ່ງນັ້ນລະດັບຄວາມສູງແລະຊັ້ນຂອງນາງລະດັບຄວາມສູງມີຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຫນຶ່ງ
ເມື່ອອີກເທື່ອຫນຶ່ງນີ້ແມ່ນ mv-1 ທີ່ນີ້ແລະເບິ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 2012 ສ້າງໂດຍອັດໂນມັດ vpg. com
ມັນໄດ້ຮັບເປັນ motor ford ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງທັງຫມົດ chassis ໃຫມ່ທັງຫມົດສະນັ້ນມັນເປັນຄວາມປອດໄພ
ແລະ DOD ອະນຸມັດຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດໃຫ້ພາບລວມຂອງພາຍໃນສະນັ້ນທ່ານຍັງມີຫຼາຍກ່ວາ
ສິນຄ້າພຽງພໍ
ທ່ານຈະບໍ່ເຄີຍສູນເສຍພື້ນທີ່ຫຼືຫ້ອງທີ່ທ່ານຈະມີຫຼາຍກ່ວາຫ້ອງພຽງພໍ
ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານແລະແນ່ນອນຫນຶ່ງລໍ້ເຫຼື່ອນຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍສາມາດເຂົ້າເຖິງ

Share this subtitle


Description