Subtitles for Andra feat. David Bisbal - Without You (Official Video)

  Pause sub
मी प्रेमात का पडला आपण
मी कशी तुला 'या माध्यमातून विचार केला आहे हे मला माहीत आहे काय
होय नाही se आपण creer इं ti
Quiero तलवारीचा घाव घालणे आपण एस एल principio देल कल्ला
किंवा मी चांगले बंद आहे
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तू माझ्यावर प्रेम तू मला सांगितले आहे शकत नाही
आपण हे सोपे वाटते का
आपण pretendin असाल तर हे मला कसे कळेल
आपण माझे शरीर पेक्षा अधिक इच्छित
मी प्रेमात का पडला आपण
मी कशी तुला 'या माध्यमातून विचार केला आहे हे मला माहीत आहे काय
होय नाही se आपण creer इं ti
Quiero तलवारीचा घाव घालणे आपण एस एल principio देल कल्ला
किंवा मी चांगले बंद आहे
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
किंवा मी चांगले बंद आहे
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
ला razón dirá Ciego अल corazón
अल आपण atrapará quieras ओ नाही
आपण युवराज विजयकुमार unidos इं conexión
कोण जिवंत इं घुबडाच्या mente
होय नाही se आपण creer इं ti
Siento que सोलो finges युवराज haces sentir
होय नाही se आपण creer इं ti
Quiero तलवारीचा घाव घालणे आपण एस एल principio देल कल्ला
किंवा मी चांगले बंद आहे
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
किंवा मी चांगले बंद आहे
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
तुझ्याशीवाय
आता आपण न
होय नाही se आपण creer इं ti
होय नाही se आपण creer
इं ti
Siento que सोलो finges युवराज haces sentir

Share this subtitle


Description