Pause sub
חלק ממני
האם חלק מכם
אז לקחת את היד שלי
אני רוצה להרגיש
מילים שאתה לא יכול לשמוע
אני אוהב אותך כל כך
ואתה אוהב אותי
אז תגיד לי למה
למה זה מרגיש
כמו שאנחנו אלף קילומטרים זה מזה
לטוב או שאתה גרוע עמדת לידי
תמיד מצא דרך לא לוותר עליי
זכור כאשר אתה נהגת לומר
אתה יודע אהבתנו יכולה לחסוך את כל זה
אנחנו ביחד כבר במשך זמן כה רב
אז אל תוותרו על מי אנחנו
נעבוד את זה איכשהו
אתה יודע מילה יכולה לשנות את זה כל
היו לי ספקות אבל עכשיו אני יודע
אני רוצה להיות איתך כל החיים
בכל יום ובכל לילה
בגלל אהבתנו יכולה לחסוך את כל זה
הלוואי שהיה
עוד לי
עוד אתה
אז נוכל לחזור
עד לנקודה שבה נפגשנו
מקום אחר
הזדמנות נוספת
נצטרך לעשות את זה נכון
אז לפגוש אותי באמצע הדרך
אני יודע שאתה מרגיש אותו הדבר
לטוב או שאתה גרוע עמדת לידי
תמיד מצא דרך לא לוותר עליי
זכור כאשר אתה נהגת לומר
אתה יודע אהבתנו יכולה לחסוך את כל זה
אנחנו ביחד כבר במשך זמן כה רב
אז אל תוותרו על מי אנחנו
נעבוד את זה איכשהו
אתה יודע מילה יכולה לשנות את זה כל
היו לי ספקות אבל עכשיו אני יודע
אני רוצה להיות איתך כל החיים
בכל יום ובכל לילה
בגלל אהבתנו יכולה לחסוך את כל זה
אתה יודע אהבתנו יכולה לחסוך את כל זה
אנחנו ביחד כבר במשך זמן כה רב
אז אל תוותרו על מי אנחנו
נעבוד את זה איכשהו
אתה יודע מילה יכולה לשנות את זה כל
היו לי ספקות אבל עכשיו אני יודע
אני רוצה להיות איתך כל החיים
בכל יום ובכל לילה
בגלל אהבתנו יכולה לחסוך את כל זה

Share this subtitle


Description