Subtitles for VA Mortgage Experts

6   0   0  
  Pause sub
[Âm nhạc]
chúng ta thường nghe thấy rằng một khách hàng lâu năm là
chết đặt vào sử dụng tập trung quân sự
ngân hàng mà họ đã sử dụng trong nhiều năm
đây là thực tế trong khi ngân hàng của họ có thể
làm một công việc xuất sắc trên các khoản vay xe
bảo hiểm và thậm chí ngân hàng họ có nhiều
thể không phải là khách hàng lớn nhất
hướng dịch vụ cho vay trong kinh doanh
nếu bạn hoặc khách hàng của bạn được khẳng định trên
sử dụng ngân hàng của họ như một người cho vay xin cho
họ biết về Morgan tài chính chúng tôi là
một người cho vay địa phương thuộc sở hữu của david morgan một
Không quân Mỹ kỳ cựu người lướt kinh doanh
giúp đỡ các cựu chiến binh có được một khoản vay đúng
vay tại một thời điểm
không chỉ là chủ sở hữu của cựu chiến binh, nhưng chúng tôi
cũng đã về hưu cựu chiến binh cũng như
vợ hoặc chồng của tác quân ngũ
ở đây tại morgan tài chính chúng tôi hiểu
nhu cầu của các cựu chiến binh của chúng tôi và chúng tôi cũng
nói ngôn ngữ của họ
trên đó chúng ta có rất tích cực
giá cả và có thể cứu một người
một số tiền đáng kể trên VA
yr vay VA vay giá rất tốt, chúng tôi muốn
để làm điều tốt nhất mà chúng ta có thể cho chúng tôi
cựu chiến binh và đây là một cách nhỏ
rằng chúng ta chắc chắn có thể giúp
nó là đơn giản nếu khách hàng của bạn là
tìm kiếm để mua một ngôi nhà hay tái tài trợ
và hiện tại nhà với một khoản vay VA xin vui lòng
nhớ Morgan tài chính địa phương của bạn
cho vay đối với các khoản vay VA
cảm ơn bạn đã xem và xin vui lòng cho
thông tin này cho bất cứ ai bạn nghĩ
có thể đem lại lợi ích cảm ơn bạn một lần nữa tôi nhìn
chuyển tiếp để được nghe từ bạn sớm
[Âm nhạc]

Share this subtitle


Description