Subtitles for VA Mortgage Experts

6   0   0  
  Pause sub
[ດົນຕີ]
ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນວ່າລູກຄ້າ veteran ເປັນ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ຕາຍແລ້ວໃນການນໍາໃຊ້ຈຸດສຸມການທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ທະນາຄານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີ
ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະ
ເຮັດແນວໃດວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ຍັງຄ້າງຄາກ່ຽວກັບເງິນກູ້ຢືມລົດ
ການປະກັນໄພແລະເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຫຼາຍທີ່ສຸດ
ອາດຈະບໍ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດຂອງລູກຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ
ທະນາຄານການບໍລິການຮັດກຸມໃນທຸລະກິດ
ຖ້າຫາກທ່ານຫຼືລູກຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນ insisting ສຸດ
ການນໍາໃຊ້ທະນາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫ້ກູ້ pls ໃຫ້
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ Morgan ທາງດ້ານການເງິນທີ່ພວກເຮົາມີ
ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ David Morgan ເປັນ
ນັກຮົບເກົ່າກອງທັບອາກາດທີ່ແລ່ນທຸລະກິດ
ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮົບເກົ່າໄດ້ຮັບການຫນຶ່ງການກູ້ຢືມເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການກູ້ຢືມເງິນໃນເວລາທີ່
ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຈົ້າຂອງນັກຮົບເກົ່າແຕ່ວ່າພວກເຮົາ
ຍັງໄດ້ກິນເບັ້ຍບໍານານນັກຮົບເກົ່າເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ຜົວຫຼືເມຍທີ່ຂອງການເຮັດວຽກຂອງທະຫານທີ່ຍົກເວັ້ນພາສີການເຄື່ອນໄຫວ
ທີ່ນີ້ທີ່ morgan ທາງດ້ານການເງິນທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮົບເກົ່າຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຍັງ
ເວົ້າພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສຸດເທິງຂອງທີ່ພວກເຮົາມີຫຼາຍຮຸກຮານ
ລາຄາແລະອາດຈະສາມາດຊ່ວຍປະຢັດຄົນ
ມີຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເງິນກ່ຽວກັບການ VA
ການກູ້ຢືມເງິນ yr VA ລາຄາເງິນກູ້ຢືມດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເພື່ອເຮັດແນວໃດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບການຂອງພວກເຮົາ
ນັກຮົບເກົ່າແລະນີ້ແມ່ນວິທີການຂະຫນາດນ້ອຍຫນຶ່ງ
ວ່າພວກເຮົາແນ່ນອນວ່າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ມັນເປັນທີ່ງ່າຍດາຍຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນ
ຕ້ອງການຊື້ເຮືອນຫຼື refinance
ແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຮືອນທີ່ມີການກູ້ຢືມເງິນ VA ກະລຸນາ
ຈື່ Morgan ທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ
ທະນາຄານສໍາລັບເງິນກູ້ຢືມ VA
ຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການສັງເກດເບິ່ງແລະກະລຸນາສໍາລັບ
ຂໍ້ມູນການນີ້ກັບໃຜຜູ້ທີ່ທ່ານຄິດວ່າ
ອາດຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດຂໍຂອບໃຈທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງ
ຕໍ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກທ່ານໃນໄວໆນີ້
[ດົນຕີ]

Share this subtitle


Description