Subtitles for VA Mortgage Experts

6   0   0  
  Pause sub
[موسیقی]
ما اغلب می شنویم که یک مشتری کهنه است
مجموعه ای مرده در با استفاده از تمرکز نظامی خود را
بانک است که آنها برای سالهای زیادی استفاده
در اینجا واقعیت در حالی که بانک خود را ممکن است
انجام یک کار برجسته در وام خودرو
بیمه و حتی بانکی آنها بیشتر است
به احتمال زیاد بهترین ترین و ضوابط
سرویس گرا وام دهنده در کسب و کار
اگر شما یا مشتری خود را است اصرار بر
با استفاده از بانک خود را به عنوان قرض دهنده pls اجازه
آنها در مورد مورگان مطمئن شوید مالی ما
یک وام دهنده محلی متعلق به دیوید مورگان
کهنه نیروی هوایی ایالات متحده که کروز کسب و کار
جانبازان کمک به دریافت یک وام راست
وام در یک زمان
نه تنها صاحب کهنه است، اما ما
همچنین جانبازان بازنشسته شده اند و همچنین
همسران وظیفه فعال کار نظامی
در اینجا در مورگان مالی ما درک می کنیم
نیازهای جانبازان ما و ما نیز
صحبت به زبان خود
در بالا از آن ما باید بسیار تهاجمی
قیمت گذاری و ممکن است قادر به ذخیره کسی
مقدار قابل توجهی از پول را در یک VA
وام سال VA وام از قیمت را به خوبی ما می خواهیم
برای انجام بهترین که ما می توانیم برای ما
جانبازان و این یکی از راه های کوچک است
که ما قطعا می تواند کمک
آن را که ساده اگر مشتری شما است
به دنبال خرید یک خانه یا تشکیلات جدید بکار تجاری
و موجود در خانه با وام VA به مدیر
به یاد داشته باشید مورگان مالی محلی خود
وام دهنده وام VA
تشکر از شما برای تماشای و لطفا برای
این اطلاعات را به هر کسی که شما فکر می کنم
ممکن است به نفع شما تشکر می کنم دوباره من نگاه
منتظر شنیدن از شما به زودی
[موسیقی]

Share this subtitle


Description